tangentbord-datormus-böcker-hörlurar

Ekonomisk redovisning

Vi vänder oss i första hand till mindre tjänsteföretag med upp till fyrtio anställda. Vi erbjuder tjänster inom ekonomisk redovisning som hjälper dig att fokusera på ditt företags kärnverksamhet. Alla företag är skyldiga att lämna in en sammanställning av verksamhetens ekonomiska situation vid slutet av räkenskapsåret. Med vår mångåriga erfarenhet kan vi assistera dig med att utföra den löpande redovisning på ett korrekt sätt. Då vi har ett flexibelt arbetssätt så anpassar vi oss efter företags behov.

Hjälp med löpande bokföring, deklaration och administrationsrutiner

Som redovisningskonsult har vi gedigen erfarenhet av bland annat deklaration, kvartals- och halvårsbokslut, avstämningar och likviditetsplanering. Vi kan även erbjuda tjänster inom uppbyggnad och drift av administrativa ekonomiska system för aktiebolag såväl som koncerner. Då du tar hjälp av vår expertis inom ekonomi kommer du kunna tillägna mer tid på företagets huvudsakliga uppgift och därmed effektivisera din vardag. Du kan även anlita oss om det finns behov av support för befintlig ekonomipersonal. Vi assisterar även vid genomgång och uppbyggnad av rutiner inom administration som kan hjälpa ditt företag att bli mer effektivt på plats.

Ekonomisk redovisning i Uppsala som förenklar ditt företags ekonomiarbete

När du överlåter ditt företags deklaration till vår firma så säkerställer vi att nedan fullföljs för att underlätta det vardagliga arbetet för dig.

  • Korrekt utförande av transaktioner gällande sammanställning av resultat- och balansräkning
  • Årsredovisningslagen (1995:1554) följs vid utformning av bokslutet
  • Ekonomisk rådgivning på företagets villkor

Ekonomisk redovisning till ett fast pris

Vi kan erbjuda ekonomisk redovisning i Uppsala som är anpassad efter din verksamhets behov. Kontakta oss gärna direkt för att få veta mer om våra olika tjänster och hur vi kan bistå dig och ditt företag med vår kunskap. För att få ett pris för redovisning återkommer vi med en offert som specificerar det vi har diskuterat och vad vårt framtida samarbete innefattar. Vårt kostnadsförslag är utan förbehåll och vi tillämpar dessutom inga dolda avgifter.

Vår ambition är att ta hand om verksamhetens ekonomi säkert och effektivt.